Мати-героїня — це почесне звання України та державна нагорода, що надається жінкам, які народили та виховали до восьмирічного віку 5-х і більше дітей. Таке почесне звання є вищою формою відзначення жінок за вагомий внесок у реалізацію державної політики з питань сім’ї, материнства і дитинства, самовіддане виховання та навчання дітей. Сума зазначеної винагороди обчислюється у десятикратному розмірі прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб.

Оскільки на сьогодні чинне законодавство, що визначає підстави та порядок присвоєння почесного звання “Мати-героїня”, є недосконалим, містить ряд суттєвих недоліків та невизначеностей, то з метою урегулювання таких прогалин 10 січня 2014 року парламентом було прийнято за основу проект Закону України «Про почесне звання «Мати-героїня» (реєстраційний номер № 2435).

Законопроект спрямований на забезпечення справедливості, об'єктивності та оперативності розгляду і вирішення питань стосовно присвоєння почесного звання “Мати-героїня” та виплати одноразової винагороди жінкам, яким вже присвоєно почесне звання “Мати-героїня”.  

Проектом пропонується усунути недоліки окремих положень чинного законодавства щодо процедури відзначення державною нагородою – почесним званням “Мати-героїня”. Зокрема документ встановлює підстави, порядок та умови відзначення вищезазначеною державною нагородою. Статтею 2 законопроекту визначено, що для присвоєння почесного звання повинні бути подані такі документи:

  • клопотання про присвоєння почесного звання;
  • копія документа, що посвідчує особу;
  • копії свідоцтв про народження дітей;
  • довідка про склад сім’ї;
  • характеристики на дітей з навчальних закладів або з місця роботи на кожного окремо;
  • витяг з протоколу засідань трудового колективу підприємств, установ, організацій, загальних зборів громадян, на яких було прийнято рішення про висунення кандидатури до присвоєння почесного звання (за наявності).

Відповідно до ст. 6 документу присвоєння почесного звання провадиться указом Президента України. Особі, якій присвоєно почесне звання, вручаються нагрудний знак та посвідчення до почесного звання встановленого зразка. Нагрудний знак та посвідчення до почесного звання вручає в урочистій обстановці Президент України або за його дорученням Голова Ради міністрів Автономної Республіки Крим, голови обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.

Особа, якій присвоєно почесне звання, має право на отримання одноразової винагороди у десятикратному розмірі прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня року, в якому було присвоєно почесне звання. Варто відзначити, що згідно з проектом виплати одноразової винагороди здійснюються протягом тридцяти днів з моменту звернення з відповідною заявою до органів соціального захисту за місцем реєстрації особи.
Розробники проекту вважають, що прийняття даного проекту Закону не потребуватиме додаткових витрат з Державного бюджету України не дивлячись на те, що документ стосується виплат нагород.

Ініціатори документу прогнозують, що реалізація такого Закону допоможе усунути недоліки законодавства, які ускладнюють процедуру відзначення державною нагородою – почесним званням “Мати-героїня” .


Актуальные заметки:
Поделитесь этой заметкой в социальных медиа: