Одним з основних принципів судочинства України є відшкодування судових витрат стороні по справі, на користь якої ухвалено судове рішення. У складі судових витрат не останнє місце займають витрати на правничу допомогу. І в даному питанні, як і в інших судових, визначальну роль відіграє адвокат. Саме від нього залежить, наскільки клієнт зможе не тільки відстояти свою позицію, а й компенсувати витрати на ведення справи, які іноді досягають значних сум.

Навіть якщо Ви впевнені у своїй правоті, без допомоги юриста не обійтися: він збере докази, підготує процесуальні документи, ретельно обґрунтує позицію і аргументує свої твердження з посиланнями на норми чинного законодавства і т.д.

Якщо рішення винесено на Вашу користь, то в сфері відповідальності юриста і компенсація витрат, які Ви понесли в процесі судового розгляду.

З введенням в дію нових процесуальних кодексів 15 грудня 2017 року змінилося нормативне врегулювання відшкодування витрат на правничу допомогу. Статті нових редакцій процесуальних кодексів (ст. 137 Цивільного процесуального кодексу України, ст. 126 Господарського процесуального кодексу України, ст. 134 Кодексу адміністративного судочинства України) практично ідентично регулюють дане питання, особливо в частині доведення розміру таких витрат.

Для визначення розміру витрат на юридичну допомогу сторона (як правило, через свого представника - адвоката) подає детальний опис виконаних адвокатом робіт (наданих послуг) і здійснених ним витрат.

Для розподілу судових витрат в описі робіт (наданих послуг) необхідно вказати:

• розмір витрат на юридичну допомогу адвоката (в тому числі, гонорар адвоката за представництво в суді, підготовку до розгляду справи, збір доказів і т.і.)

• вартість послуг помічника адвоката відповідно до умов договору

Оскільки зазначені обставини потрібно доводити, то розмір суми компенсації встановлюється згідно умов договору про надання юридичної (адвокатської) допомоги на підставі відповідних доказів.

Важливо: Попередній (орієнтовний) розрахунок суми судових витрат, які сторона понесла і які очікує понести в зв'язку з розглядом судової справи, потрібно представити в суд разом з першою заявою по суті спору кожної зі сторін.

У разі ненадання попереднього розрахунку суми судових витрат суд може відмовити у відшкодуванні судових витрат, за винятком суми сплаченого судового збору. При цьому попередній розрахунок розміру судових витрат не обмежує сторону в доведенні інший фактичної суми судових витрат. Заявлений розмір витрат на юридичну допомогу може бути змінений за умови, що розмір обґрунтований і підтверджений належними доказами.

Що стосується доведення розміру витрат на юридичну допомогу, то законодавець не обмежує сторони та їх представників в поданні доказів. У процесуальних кодексах зазначено, що розмір витрат встановлюється судом на підставі поданих сторонами доказів (договорів, рахунків і т.і.). Важливо, щоб всі докази по видатках були належним чином оформлені та вчасно подані до суду.

Такі докази подаються до закінчення судових дебатів або протягом п'яти днів після прийняття рішення судом за умови, що до закінчення судових дебатів сторона зробила про це відповідну заяву.

Пропуск встановлених законодавством термінів може призвести до відмови у відшкодуванні витрат на правничу допомогу.

У такій ситуації сторони (їх адвокати) та суди поступово формують перелік документів, які можуть бути доказами витрат на юридичну допомогу. Цей перелік не остаточний, але готовність надати всі документи зі списку істотно збільшує шанси на максимальне відшкодування витрат.

Отже, підтвердженням факту надання правничих послуг можуть бути наступні документи (в сукупності):

1. Довіреність або ордер, виданий відповідно до Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»

2. Свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю

3. Рахунок на оплату

4. Акт наданих послуг

5. Підтвердження оплати витрат на правову допомогу (банківські виписки, платіжні доручення з відміткою банку про проведення платежу (додаткова постанова Верховного Суду в складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду від 08.05.2018р. у справі № 810/2823/17).

6. Заява про обґрунтування розміру витрат на правничу допомогу.

Також варто нагадати положення статей нових редакцій процесуальних кодексів, де вказано, що розмір витрат на оплату послуг адвоката повинен бути співмірним з:

1. складністю справи та виконаних адвокатом робіт (наданих послуг);

2. часом, витраченим адвокатом на виконання відповідних робіт (надання послуг);

3. обсягом наданих адвокатом послуг та виконаних робіт;

4. ціною позову та (або) значенням справи для сторони, в тому числі впливом вирішення справи на репутацію сторони або публічним інтересом до справи.

 

Матеріал опублікований в розширеному варіанті в аналітичному виданні Юрист & Закон (20.07.2018 - 26.07.2018, № 26)

 

Поділіться цією статтею в соціальних медіа: