x

Супровід створення бізнесу

Повністю беручи на себе організацію і вирішення всіх питань, пов'язаних з відкриттям і реєстрацією компанії, серед яких отримання необхідних дозволів на здійснення діяльності, розробка структури компанії, розробка системи управління підприємством, ми забезпечуємо нашим Клієнтам легкий старт їх бізнесу. Ми не просто сприяємо у проведенні реєстрації юридичної особи або отриманні певного дозволу. Ми повністю супроводжуємо Клієнта на всіх етапах відкриття бізнесу від прийняття рішення про створення, до укладення перших контрактів, допомагаючи приймати правильні рішення і мінімізувати ризики, пов'язані з господарською діяльністю.

Створення юридичних осіб та реєстрація фізичних осіб – підприємців

Ви хотіли б вести комерційну діяльність? Ми візьмемо на себе всі питання, пов'язані з реєстрацією Вашої юридичної особи або зареєструємо Вас в статусі фізичної особи-підприємця. Підготовка всіх необхідних документів, представництво Ваших інтересів в усіх державних органах, черги і здійснення платежів, пов'язаних з реєстрацією - це наша турбота, від Вас потрібні лише рішення з ключових питань.

В результаті надання послуг Ви отримуєте повний пакет документів, активний банківський рахунок у вказаному Вами банку і печатку суб'єкта господарської діяльності.

У разі необхідності, ми готові надати допомогу у визначенні умов партнерських взаємовідносин, оренді офісу, працевлаштуванні іноземних громадян, а також будь-яких супутніх питаннях.

Перереєстрація юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців

Світ навколо нас постійно змінюється, що вимагає відповідної реакції на ці зміни. Ми пропонуємо супровід процедури реєстрації змін у статусі суб'єктів господарської діяльності: зміна складу учасників, зміна місцезнаходження юридичної особи, зміна органів управління, зміна керівника або видів діяльності підприємства, створення відокремлених підрозділів та інше. Все це ви можете зробити і самостійно, а можете передати на аутсорсинг тим, хто займається цим щодня.

Відкриття представництв іноземних компаній

Вхід іноземної компанії на український ринок може бути поступовим. Представництво - це перший крок, який дозволить Вам:

 • вести маркетингову політику і займатися просуванням Вашого бренду, користуючись при цьому спрощеною системою оподаткування;
 • оцінити потенціал ринку і досягти стартового обороту торговельних операцій, який дозволить прийти на ринок на тривалий термін.

Слід зазначити, що представництво іноземної компанії може отримати статус постійного представництва та вести звичайну господарську діяльність нарівні з юридичною особою. Даний варіант ведення бізнесу має як свої переваги, так і недоліки.

Повний супровід проекту відкриття будь-якого типу представництва іноземної компанії на території України ми готові взяти на себе від першого обговорення мети відкриття до комплексного супроводу поточної діяльності представництва, включаючи кадровий та бухгалтерський облік, юридичний супровід, юридичне консультування, зокрема з питань податкового законодавства України.

Ми також готові надати допомогу в оренді офісу, отриманні службових карток для іноземних співробітників представництва і будь-яких інших супутніх питаннях, пов'язаних з поточною діяльністю представництва.

Створення громадської чи благодійної організації

На сучасному етапі розвитку суспільства особливої актуальності набуває діяльність громадських об'єднань та благодійних організацій як структурних елементів цього суспільства і засобу формування громадянської культури.

Діяльність таких організацій забезпечує реальні умови, що сприяють всебічному прояву особистості як суб'єкта соціальних відносин, надає змогу громадянам впливати на законотворчі процеси, на характер і хід реалізації соціально-культурних програм, попереджати або мінімізувати проблеми в сфері економіки, екології, історичної культури, духовно-морального життя. Також, вищезазначені організації сприяють запобіганню росту злочинності, затверджують благодійність як суспільну цінність, сприяють зміцненню демократії, гуманізму, прав і свобод людини.

Якщо Ви думаєте про необхідність створення таких організацій, але не знаєте яку форму вибрати, ми допоможемо Вам розібратися в тому, чим вони відрізняються. Сподіваємося, що ця інформація буде для Вас корисною. Пропонуємо Вам ознайомитися з порівняльною характеристикою громадських об'єднань та благодійних організацій.

Супровід процедури придбання/продажу діючого бізнесу

На сьогоднішній день процеси глобалізації є незворотними, а угоди купівлі / продажу бізнесу стали повсякденною практикою. При цьому дані угоди купівлі-продажу бізнесу мають свою специфіку і сполучені з істотними ризиками, як для продавця, так і для покупця бізнесу.

Маючи всі необхідні ресурси (зокрема, юристи, аудитори, оцінювачі, фахівці в ІТ сфері), наша група готова взяти на себе комплексний супровід подібних проектів, які залежно від потреб Клієнта можуть включати в себе:

 • структурування бізнесу, що продається;
 • Due Diligence (правовий аудит) бізнесу;
 • організацію та супровід переговорів сторін;
 • отримання дозволів Антимонопольного комітету України;
 • підготовку та супровід укладення угод.

Всі згадані процедури спрямовані в першу чергу на мінімізацію ризиків, пов'язаних з придбанням або продажем компанії з уже наявною історією, а також належним врегулюванням правовідносин сторін угоди.

Ведення бухгалтерського обліку

Якщо Ви не маєте бажання заглиблюватися в тонкощі ведення бухгалтерії, податкового обліку та здавання звітності, якщо Ви цілковито зайняті розвитком Вашої справи, то наші співробітники можуть повністю взяти на себе цю функцію. Ми готові запропонувати:

 • розробку облікової політики компанії,
 • обробку первинної бухгалтерської документації,
 • розрахунок заробітної плати,
 • заповнення бухгалтерських та податкових регістрів (1С),
 • підготовку та здачу звітності,
 • попереднє інформування клієнтів про фінансові результати їх діяльності і податках, що плануються до введення.

Також ведення бухгалтерського обліку може включати і складання первинної бухгалтерської документації (платіжні доручення, акти виконаних робіт, товарні накладні, рахунки). Така співпраця допоможе виділити додатковий вільний час, який можна використати для подальшого розвитку Вашого бізнесу.

Супровід відкриття точок роздрібної торгівлі

Ви визначилися з направленістю Вашого магазину, відпрацювали маркетингову і комерційну концепцію, підібрали приміщення і продумали дизайн, підготували підґрунтя для співпраці з постачальниками… Проте необхідність отримання численних дозволів: на розміщення об'єкта торгівлі та реклами від контролюючих органів, зокрема, СЕС та МНС, реєстрація касового апарату тощо - може завадити Вашій чудовій ідеї здійснитися вчасно.

Можливо, найоптимальнішим для Вас варіантом стане інвестування невеликої частини коштів в наші послуги, що вивільнить час і ресурси для творчої складової Вашого проекту, натомість Ви отримаєте повний пакет усіх необхідних дозволів та погоджень в обумовлені терміни.

Отримання ліцензій та дозволів, сертифікація продукції

Деякі види діяльності в Україні підлягають ліцензуванню або можуть здійснюватися лише після отримання спеціальних дозволів. І рано чи пізно, незалежно від сфери Вашої діяльності, Вам може знадобитися оформлення тієї чи іншої дозвільної документації, чи то санітарно-епідеміологічний висновок Міністерства охорони здоров'я, атестація та внесення до реєстру засобів вимірювальної техніки або сертифікати відповідності продукції УкрСЕПРО чи отримання відмовного (роз'яснювального) листа про відсутність необхідності сертифікації.

Ми готові отримати для Вас різноманітні дозволи МНС, СЕС, УкрСЕПРО, МОЗ, Укрчастотнагляду, Мінприроди, СБУ, ТПП, Мінекономіки, зареєструвати Технічні Умови та багато іншого.

Кадрова документація, колективні договори

Персонал - це одна з найбільших цінностей будь-якої компанії, оскільки на формування ефективної команди йде тривалий час. При цьому сфера трудових відносин до цього часу залишається найбільш складною як для Роботодавця, так як законодавець у багатьох ситуаціях в першу чергу захищає інтереси працівника, так і для співробітника, який часто не має чіткого уявлення про свої права.

Ми допоможемо Вам отримати відповіді на всі Ваші питання: знайти і оформити документально баланс прав і обов'язків співробітника і Роботодавця, врегулювати питання матеріальної відповідальності, організувати облік робочого часу так, як це необхідно Вашій компанії, не виходячи при цьому за рамки законодавства, підкажемо, як правильно вчинити в конфліктних ситуаціях або, при необхідності, захистимо Ваші інтереси в суді.

Ми можемо взяти на себе:

 • організацію кадрової роботи компанії;
 • належне оформлення трудових правовідносин з працівниками;
 • розробити трудові договори, посадові інструкції, внутрішні документи та положення компанії (такі як правила внутрішнього трудового розпорядку, положення про преміювання, захист комерційної таємниці та конфіденційної інформації);
 • розробку і супровід процедури узгодження колективного договору, а також його подальшу реєстрацію.

Крім того, ми можемо запропонувати всі види послуг, пов'язаних з працевлаштуванням іноземних громадян.

Корпоративний секретар

Пакет послуг «Корпоративний секретар» був розроблений нашою компанією відповідно до найкращих практик та передового міжнародного досвіду корпоративного управління. Мета розробки цього пакету - підняти систему корпоративного управління наших клієнтів на новий якісний рівень.

У нашому розумінні, корпоративний секретар - це не просто особа, яка здійснює підготовку загальних зборів акціонерів і здійснює з акціонерами обмін інформацією, це - ланцюг, який з’єднує всі органи управління і контролю компанії в єдиний ефективний механізм управління бізнесом.

Перелік функцій, які готові виконувати наші корпоративні секретарі, виходить далеко за межі типового уявлення українського бізнесу про цю посаду. Цей перелік був сформований на підставі нашого досвіду в юридичному супроводі корпоративних процесів, кваліфікації наших секретарів, а також профільних фахівців нашої команди, готових будь-якої хвилини прийти на допомогу корпоративному секретарю для вирішення складних вузькоспеціалізованих питань.

Посада корпоративного секретаря, є актуальною як для акціонерних товариств, так і для інших організаційно-правових форм компаній, оскільки побудова і підтримка високоефективної системи управління є важливим питанням для будь-якого підприємства.

Детальніше про послуги корпоративного секретаря

Аутсорсинг та аутстаффінг

«Аутсорсинг» і «Аутстаффінг» - два близькі, але різні західні терміни, які відносно нещодавно увійшли в наше життя і міцно зрослися з поняттям економії. Прийнявши рішення використовувати їх одного разу, компанія отримує постійне джерело скорочення витрат, за рахунок звільнення фінансових, організаційних та людських ресурсів, що дозволяє зосередиться на розвитку нових і вже існуючих напрямків, сконцентрувати сили на ключових процесах бізнесу.