x

Інтелектуальна власність

Найбільш поширена потреба бізнесу в такій області інтелектуальної власності - захист торгової марки, яка є нічим іншим, як обличчям компанії, гарантією визнаного рівня якості продукції або послуг, несе в собі інформацію про імідж компанії-власника.

Правова охорона інтелектуальної власності та оцінка інтелектуальної власності - один з основних напрямів діяльності нашої компанії. Ми допоможемо у захисті прав інтелектуальної власності на всіх можливих етапах такого захисту, від виникнення та реєстрації прав, до порушення справ і ведення судових процесів, пов'язаних з порушенням Ваших прав. Наша компанія може запропонувати Вам не тільки послуги із захисту права інтелектуальної власності, яке було порушено, але, що ще більш важливо, не допустити такі порушення.

Реєстрація торгових марок, авторських прав, патентів

У деяких випадках для того, щоб створити об'єкт і отримати майнові права інтелектуальної власності на нього, необхідно пройти реєстраційні процедури, які передбачені чинним законодавством. Якщо Ви є експертом в цій сфері і можете самостійно визначити:

  • чим відрізняється словесний знак для товарів і послуг від зображувального?
  • в яких класах МКТП слід реєструвати знак і як його правильно написати, щоб отримати бажаний домен в зоні UA?
  • чи повинні Ви реєструвати свої авторські права?

У такому випадку правильно пройти реєстраційну процедуру для Вас не складе труднощів. Однак, якщо Ви маєте сумнів в тому, як правильно захистити створений Вами об'єкт інтелектуальної власності та забезпечити права спадкоємців (правонаступників) на нього, рекомендуємо звернутися за допомогою до кваліфікованого фахівця.

Повірте, що економічний ефект від такого звернення буде однозначно позитивним, оскільки це дозволить Вам не тільки зберегти свій час, який потрібен на дотримання документальних формальностей, а й забезпечить впевненість у законності Ваших прав.

Передача прав на об'єкти інтелектуальної власності

Ми забезпечимо Вам належну правову підтримку в усіх питаннях, пов'язаних з передачею прав на об'єкти інтелектуальної власності та захистом прав інтелектуальної власності в Україні. Ми надаємо послуги з розробки відповідних договорів (договору про відчуження прав, ліцензійні договори, договори франчайзингу та інші), їх погодженням, супроводу укладення угод, а також реєстрації таких прав.

Захист об'єктів інтелектуальної власності

Перш за все, ми спробуємо довести необхідність захисту інтелектуальної власності в Україні і в усьому світі тим, що ви отримуєте реальну можливість:

  • забороняти використовувати ваші ідеї, розробки та рішення, що створить для Вас конкурентні переваги на ринку;
  • створити додаткову статтю доходу за рахунок повної або часткової передачі (продажу, видачі ліцензії) своїх прав третім особам;
  • задовольнити свої особисті авторські інтереси і амбіції, отримавши підтвердження своїх немайнових прав автора на створений твір або об'єкт;
  • вберегти свій бізнес від недобросовісної конкуренції (включаючи відвертий шантаж і спробу продати вам ваш товарний знак) або випадкового використання третіми особами елементів, які асоціюються з Вашою компанією;
  • збільшити вартість вашого продукту в два рази або скористатися податковими пільгами у разі наявності патентів та інших документів, що підтверджують Ваші виключні майнові права на об'єкт інтелектуальної власності.

Хіба цього не достатньо? Звичайно ж, належний захист прав вимагає часових і фінансових ресурсів, тому використовувати цей інструмент необхідно в першу чергу щодо об'єктів, що становлять основну цінність і втрата прав на які може реально позначитись на діяльності компанії (доменні імена, товарні знаки, корисні моделі та інше).

Слід визнати, що законодавство у сфері охорони інтелектуальної власності не ідеальне, проте воно в достатній мірі відповідає загальносвітовим нормам та тенденціям, що дозволяє сумлінним правовласникам захищати свої права і домагатися припинення порушень.

Основні проблеми в захисті прав інтелектуальної власності пов'язані з тим, що наші державні органи та суди не готові оперативно розглядати дані питання, а компанії невміло вибудовують свій захист і не здійснюють попереджувальних дій, щоб протидіяти порушникам.

Внесення об'єктів інтелектуальної власності до митного реєстру

Наша компанія пропонує послуги з внесення об'єктів інтелектуальної власності до митного реєстру, завдяки якому митні органи приймають участь у захисті прав інтелектуальної власності та перешкоджають ввезенню на територію України контрафактних товарів. Послуги з внесення об'єктів інтелектуальної власності до митного реєстру включають в себе підготовку всіх необхідних документів, їх подачу до митних органів та контроль процесу реєстрації.