x

Складання та супровід укладення договорів. Експертиза договорів

Помощь при заключении договоров

При укладенні цивільно-правових договорів як основних ланок у ланцюзі бізнес-зв'язків, і їх правовій експертизі ми керуємося принципами грамотності, доступності, чіткості, лаконічності, ефективності, максимальної відповідності існуючим домовленостям сторін. Ми пропонуємо не класичну версію підготовки шаблонного договору, а створення індивідуальних договорів та комплексних договірних схем, що відповідають вимогам кожного окремого Клієнта та розробляються з урахуванням таких аспектів як:

  • повна відповідність умов договору законодавству;
  • чітке відображення існуючих домовленостей між сторонами;
  • захист інтересів сторін і мінімізація ризиків;
  • аналіз податкових наслідків та оптимізація оподаткування.

Крім того, ми здійснюємо аналіз і правову експертизу договорів, які вже знаходяться в дії, для виявлення ризиків, і запобігання негативним для Клієнта наслідкам їх виконання, надаємо рекомендації щодо зміни або розірвання договорів.

Реалізація бізнес-схем: розробка комплексу угод

До наших послуг входить не тільки підготовка та укладення договорів купівлі, продажу, та інших видів договорів, але й розробка комплексних бізнес-схем, які включають ряд угод і дозволяють досягти необхідного економічного результату з мінімальними ризиками та втратами для Клієнта. При розробці та реалізації таких схем враховуються цілі Клієнта, характер взаємовідносин між сторонами, податкові та інші аспекти. Послуги включають:

  • розробку та узгодження з Клієнтом договірної схеми;
  • підготовку (або аналіз) всіх необхідних договорів та інших документів;
  • супровід підписання договорів.

Проекти договорів (цивільно-правові, господарські, зовнішньоекономічні та інші): розробка та правова експертиза

Який би вид діяльності не здійснювала Ваша компанія, договори є невід'ємною частиною як переговорного процесу, так і реалізації прийнятих рішень. Ми пропонуємо послуги з підготовки та узгодження всіх видів договорів, зокрема:

  • господарські та зовнішньоекономічні договори (укладення договорів купівлі-продажу, договорів поставки, закупівель та інших договорів у сфері торгівлі, послуг, будівництва, інтелектуальної власності, посередницькі договори та інші);
  • цивільно-правові договори (зокрема у сфері трудових, земельних, сімейних правовідносин, інтелектуальної власності) та інше.

Ми займаємося розробкою нових договорів, а також проводимо правову експертизу вже існуючих проектів договорів, за результатами якої виявляємо ризики і надаємо рекомендації щодо зміни умов таких проектів договорів.

Діючі договори: правова експертиза

Крім розробки та аналізу проектів договорів, ми можемо запропонувати послуги з правового аналізу вже діючих договорів з метою виявлення ризиків, і своєчасного попередження можливих проблем. За результатами проведеної експертизи діючих договорів ми надамо рекомендації щодо необхідних змін та/або припинення таких договорів, а також супроводимо процес узгодження таких змін з контрагентами.